Lokalizacja jest uruchomiona tylko wtedy gdy ją udostępniam.